Tänk på detta när du ska ge kondoleans

Tänk på detta när du ska ge kondoleans illustration

Att förlora någon närstående är en av de mest smärtsamma upplevelserna som någon kan gå igenom. I dessa stunder av förlust och sorg är det vanligt att vänner, kollegor och bekanta vill uttrycka sitt deltagande och stöd genom kondoleanser. Men att ge kondoleans är mer än bara att säga ”jag beklagar”. Det handlar om att … Läs mer

Så påverkar kulturella skillnader vår sorgprocess och sätt att visa kondoleans

Så påverkar kulturella skillnader vår sorgprocess och sätt att visa kondoleans

Sorg är en universell känsla men det sätt på vilket vi uttrycker och hanterar denna sorg varierar stort mellan olika kulturer runt om i världen. Detta inkluderar allt från de specifika sorgeprocesser som individer går igenom efter förlusten av en nära anhörig till de mer publika uttryck för kondoleans som kulturella normer och traditioner föreskriver. … Läs mer