Så påverkar kulturella skillnader vår sorgprocess och sätt att visa kondoleans

Så påverkar kulturella skillnader vår sorgprocess och sätt att visa kondoleans

Sorg är en universell känsla men det sätt på vilket vi uttrycker och hanterar denna sorg varierar stort mellan olika kulturer runt om i världen. Detta inkluderar allt från de specifika sorgeprocesser som individer går igenom efter förlusten av en nära anhörig till de mer publika uttryck för kondoleans som kulturella normer och traditioner föreskriver. … Läs mer